Giỏ hàng

Chăm sóc khách hàng: 096 757 8818

Mua hàng online: 096 9999 506

Điều khoản sử dụng voucher

 • Các điều khoản và điều kiện sau sẽ được áp dụng cho các lượt sử dụng phiếu giảm giá hoặc mã giảm giá dành cho các chương trình khuyến mãi (sau đây gọi chung là “Phiếu Giảm Giá”), với điều kiện là các phiếu giảm giá này được cấp không điều kiện.
 • 1. Phiếu Giảm Giá chỉ có giá trị sử dụng trên trang web bán hàng hoặc ứng dụng trên điện thoại di động của Aroti.net.
 • 2. Để sử dụng các Phiếu Giảm Giá, mã giảm giá phải được nhập vào trang thanh toán sau cùng.
 • 3. Khách hàng chỉ được sử dụng một Phiếu Giảm Giá trong một ngày.
 • 4. Mỗi mã giảm giá chỉ được sử dụng một lần cho một khách hàng.
 • 5. Aroti.net có quyền hủy bỏ hoặc điều chỉnh các đơn đặt hàng, hoặc thu hồi việc sử dụng các mã giảm giá đối với các Phiếu Giảm Giá đã được sử dụng trong các trường hợp sau:
  • a. Việc sử dụng Phiếu Giảm Giá có dấu hiệu lừa đảo hoặc đáng ngờ
  • b. Lạm dụng các Phiếu Giảm Giá, bao gồm cả lượt sử dụng mã giảm giá bởi nhiều tài khoản hoặc nhiều lượt thanh toán bởi cùng một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng
  • c. Phiếu Giảm Giá được sử dụng thiếu thiện chí (bao gồm việc bán lại phiếu giảm giá hoặc khách hàng sử dụng Phiếu Giảm Giá để mua hàng hóa nhằm mục đích mua đi bán lại, được xác định bởi hành vi mua hàng hoặc thông qua tên và địa chỉ kinh doanh)
 • 6. Trừ khi được quy định khác đi, Phiếu Giảm Giá hoặc các hình thức giảm giá khuyến mãi khác sẽ không có giá trị áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá chiến lược khác, trừ trường hợp hàng hóa đã được giảm giá trước đó trên Aroti.net.
 • 7. Các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được quy định cho các mã giảm giá đặc biệt (ví dụ như thời hạn sử dụng, giá trị giảm giá và loại hàng hóa áp dụng), và sẽ điều chỉnh việc sử dụng của các mã giảm giá này.
 • 8. Phiếu Giảm Giá của Aroti.net sẽ không được quy đổi thành tiền mặt.
 • 9. Aroti.net có quyền điều chỉnh các điều khoản và điều kiện này hoặc hủy bỏ bất kỳ chương trình khuyến mãi vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước.